Søk
Fiskebåt- og offshore-megler med spesialitet i Nordområdene.
Anerkjent og godkjent – erfaring siden 1971

 

Av oppdrag og tjenester vi kan tilby, utover Skipsmeglerdelen nevnes:

  • Fartøykontroll på vegne av Sjøfartsdirektoratet for laste- og fiskebåter under 15 mtr., med etterfølgende utstedelse av Fartøyinstruks.
  • Verdivurdering/omsetningsverdi av fartøy
  • Besiktigelser/skadetaksering av fartøy
  • Teknisk assistanse til rederi i forkant og under verkstedopphold i forbindelse med klassifiserings-/sertifiserings-/ombyggings- og reparasjonsarbeide.
  • Inspeksjon av fartøyer i forbindelse med kjøp.
  • ISM, ISPS, MLC revisjoner.
  • Sakkyndige tjenester til advokater i maritime saker.
  • Tjenester innenfor sjørett og sjøforsikring.
  • OSO Maritim AS har et egenutviklet Sikkerhetsstyringsystem(ISM) som kan tilpasses og tas i bruk for alle typer fiskefartøy.
  • OSO Maritim AS er oppnevnt  av skipsassuranse selskapene "Norwegian Hull Club" og "Gard" som inspektør i forbindelse med skade på skip og last.